Recenzja „Egzekutora”

Jutro w „Gazecie Wyborczej” recenzuję książkę Stefana Dąmbskiego „Egzekutor”. Dziś fragment:

„W filmie >Szeregowiec Ryan< jest taka scena – amerykański żołnierz strzela do poddającego się Niemca. Oglądając ją pomyślałem, że gdyby w polskim filmie pojawił się taki obraz, to rozpętałoby się piekło. Bo przecież polski żołnierz zawsze jest honorowy. Książka >Egzekutor< jest taką właśnie obrazoburczą sceną.

Continue reading