Historie PIOTRA LIPIŃSKIEG​O

POLSKA. TO TU SIĘ ZACZĘŁO 1939-1989-2009

Album pokazujący historię Polski w fotografiach i krótkich „pigułkach” tekstowych. Mini-opowieści, zaczynające się od wybuchu II wojny światowej, a kończące na współczesności napisał Piotr Lipiński.

Autorem wstępu jest Lech Wałęsa:

„Przed 20 laty Polska odzyskała wolność i uruchomiła demokratyczne przemiany w tej części Europy. Przez pół wieku - uciskani przez totalitarne potęgi hitlerowską i sowiecką, siłą odrywani od zachodniej, macierzystej cywilizacji - trwaliśmy. Trwaliśmy, choć byliśmy niszczeni i upokarzani. I osamotnienie. Tak jak w 1939 roku, kiedy to tu się zaczęła II wojna światowa, a my samotnie musieliśmy stawiać opór Hitlerowi. I wtedy, kiedy po II wojnie światowej zachodnia Europa i Stany Zjednoczone odbudowywały się, a my zostaliśmy wydani na pastwę Stalina. Trwaliśmy jednak z nadzieją, że kiedyś Polska uwolni się od komunizmu. I trwaliśmy przy wartościach, które dziś jednoczą Europę - umiłowaniu wolności i demokracji. To z tej walki zrodziła się opozycja demokratyczna. To tu rozpoczął swą pielgrzymkę polski papież Jan Paweł II, który obudził w nas nadzieję i wskazał drogę bezkrwawego obalenia komunizmu. To tu, w Gdańsku, zaczęła się w 1980 roku >Solidarność< - dziesięciomilionowy ruch społeczny, który pokazał, jak z godnością pokojowymi metodami upominać się o najważniejsze ludzkie prawa. I to tu, w Polsce, w 1989 roku przy Okrągłym Stole, do którego usiadły władza i opozycja, wybuchła Jesień Narodów, która w konsekwencji starła z powierzchni ziemi mur berliński.

Dokonaliśmy bezkrwawej rewolucji. Zmieniliśmy swoje losy i życie bez użycia broni, ale korzystając z mądrości. I solidarności. Także świata, który zaczął nas wreszcie widzieć. Trwaliśmy i wytrwaliśmy. Dziś każdy Polak może powiedzieć: zwyciężyliśmy! I każdy powinien pamiętać, że to tu się zaczęło. O tym, co tu się zaczęło, jest ten album”.